Marte meo

Marte meo är en videobaserad samspelsmodell som syftar till att utveckla och stödja samspel mellan människor. Arbetet med föräldrar och barn utgår från en konkret fråga från föräldern, en önskan om förändring och utveckling av samspelet med barnet.

Den grundläggande principen är att utgå från barnets behov och uttryckssätt. Med hjälp av videoinspelade sekvenser får föräldern möjlighet att upptäcka hur samspelet ser ut med barnet i vardagen, för att därigenom hitta vägar att stärka barnets känslomässiga och sociala utveckling.

Arbetssättet används även i barngrupper, skola och inom andra sammanhang där samspel mellan människor är av avgörande betydelse, till exempel inom habilitering och demensvård.

Läs mer:


Svenska Marte meo-föreningen

Annonser