Klinisk hypnos

Klinisk hypnos är ett samlingsnamn på hypnosmetoder som används av legitimerade psykoterapeuter med vidareutbildning inom ramen för psykoterapi.
Hypnos kan användas tillsammans med andra arbetssätt som
till exempel emdr och samtalsterapi.

Det kan handla om att få tillgång till inre styrkor och resurser som varit otillgängliga eller att skapa inre platser för större lugn och stabilitet. Det kan också handla om att med hypnosens hjälp läka inre sår och skador som uppstått långt tidigare i livet.

Läs mer:


Hypnosföreningen


European Society of Hypnosis

Annonser