Om företaget

psykoterapi-som-hjalper-metoder-for-vardenGenom mitt företag RMA Psykoterapi och Handledning AB erbjuder jag psykoterapi på systemisk och integrativ grund med vidareutveckling inom klinisk hypnos och traumaterapi (emdr), handledning och utbildningar. Det startades 1996 och bedrivs sedan 2008 på 60%. Resten, 40% är jag anställd som Leg. psykoterapeut på Skeppet AB, HVB-hem i Axvall.

Jag tar emot patienter privat och från försäkringsbolag, socialförvaltningar, och andra offentliga organisationer samt privata företag.
Nätverkare för Centrum för Kris- och traumabearbetning, Stockholm, FALCK Healthcare, SOS International och BrolinWestrell, krishantering, ledarskap och personalstöd, Stockholm, http://www.brolinwestrell.se

För handledning och konsultation kan jag ha uppdrag från många olika organisationer: socialförvaltningar, skolor, assistansbolag,  behandlingsinstitutioner, boenden, hvb och skolpersonal för nyanlända.

Egna grundutbildningar och längre vidareutbildningar

* EMDR handledare 2015
* Bedömning och behandling för traumatiserade och dissociativa patienter 2013 – 2014
*  Behandling för migrän och spänningshuvudvärk med emdr (IEMDR)  2013
• Vidareutbildning i klinisk hypnos för komplext traumatiserade och
dissocierande patienter 2011-2012
• Europeiskt certifikat i hypnos 2011
• emdr, certifierad 2007, emdr för barn 2009
• 2-årig utbildning i medicinsk klinisk hypnos, 2007-2009
• Grundutbildning i klinisk hypnos
• Leg. Psykoterapeut med familjeterapiinriktning, Lund 2000-2003
• Handledare i socialt arbete
• Marte meo-terapeututbildning och Marte meo-handledarutbildning
• Beteendevetenskaplig linje med inriktning organisationspsykologi 1985

Därutöver utbildningar i bland annat organisationsutveckling och ledarskap, utvecklingspsykologi, sexologi, diagnosticering  efter dsm IV för psykoterapeuter, diagnosticering av  asperger syndrom och adhd, bildterapi enligt Almametoden.

Medförfattare i boken ”Vad har du varit med om” PTSD och dissociation hos barn och unga, utgiven våren 2013. red. Anna Gerge, Förlag: Insidan
Medförfattare i boken ”Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg
utgiven hösten 2013, red. Anna Gerge, Förlag: Insidan.
Medförfattare i boken ”Psykoterapi som hjälper” red. Anna Gerge, 2015 Förlag: Insidan

psykoterapi-som-hjalper-metoder-for-varden

halsoframjande-kommunikation-i-vard-och-omsorg

9198020722

Annonser